Obsesyon

Obsesyon

Türkçe karşılığı takıntı olan obsesyon günlük dilde, evham, kuşku ve şüphe gibi kelimelerle de ifade edilen obsesyon, psikoloji biliminin önemli konularındandır.  “Elime mikrop bulaşmış mıdır?” , “Ütüyü fişte mi bıraktım?” ve benzeri soruları tekrarlayan bir ruh halidir. Başlıca yaşanılan üç temel şekli vardır. Obsesif düşünce, obsesif imaj, obsesif dürtü olarak sayılabilir. Obsesif düşünce, inatçı ve…