Aile Terapisi

Aile Terapisi

Aile terapisi ne zaman gerekir ?

Aile terapisi daima hastanın sorunlarına cevap vermez. Gerekli olduğu durumları 3 madde altında toplayabiliriz:
1. Tedavi için gönderilen birey, aile ile aynı evde yaşıyorsa veya aile ile ilişkileri devam ediyorsa,
2. Var olan veya ortaya çıkan sorunlar aile sistemini etkiliyorsa,